linie technologiczne i systemy sterowania

Produkty › linie technologiczne i systemy sterowania

Podstawowym kierunkiem naszej działalności jest kompleksowe wykonawstwo linii technologicznych do produkcji suchych mieszanek budowlanych, pomoc w wypracowaniu własciwej dla inwestora koncepcji, uwzględniającej aktualne potrzeby jak i możliwość rozbudowy zakładu w przyszłości.  Szybka wycena, przedstawienie rysunków do wspólnej analizy. Poniżej są podane przykładowe projekty mieszalni.

Skrócony opis pracy linii:

1. Załączenie sterowania - wytarowanie wag

2. Wybór wcześniej zapisanego programu ( nrumer zapisanego produktu np. klej do zatapiania siatki )

3. Start programu z wpisaniem ilości zarobów

Następuje uruchomienie poszczególnych dozowników w kolejności zapisanej w programie

np. START PR.1- ENTER-ILE-20 nastepuje tarowanie wagi-mieszalnika, załącza się dozownik chemii( przykł. 21kg ), następnie cement ( przykł. 298kg ),piasek ( przykł. 681kg ) Waga podaje sygnał końca dozowania END. Sygnał uruchamia mieszalnik i odmierza czas mieszania ( przykł. 2min ) po jego upływie, odmierzany jest czas spustu do całkowitego opróżnienia mieszalnika. Tarowanie wagi-mieszalnika, dozowanie następnej porcji, aż do wymieszania przykł. 20 zarobów. Wymieszany towar za każdym razem trafia do zasobnika buforowego umieszczonego pod mieszalnikiem poj. około 5 ton. Wydajność mieszalnika jest przeważnie większa od urządzeń pakujących i wtedy może nastąpić napełnienie zasobnika buforowego do stanu max, wtedy czujnik poziomu zatrzyma nastepny cykl mieszania. Po odebraniu produktu załączy się automatycznie do osiągnięcia wcześniej wpisanej ilości zarobów. Wydajność całej linii jest tak naprawdę uzależniona od sprawności systemu pakowania i odbioru worków.

Sterowanie linią technologiczną jest to zespół zabezpieczeń, styczników, przekaźników, wyłączników czasowych, połączonych z modułem wagowym AXIS SE-02 i programem komputerowym.

Zadaniem tego systemu jest w pełni automatyczne sterowanie procesem technologicznym z opcją kontroli komputerowej  i zapisywania w jego pamięci danych  produkcyjnych. W tym celu istotnym elementem linii jest waga kontrolna worków, umieszczona na końcu tasmociągu odbiorczego. W związku z przepisami dotyczącymi produktów workowanych, które mówią nie jak kiedyś +-1%, tylko nie mniej niż np. 25kg. Waga kontrolna waży każdy nasypany worek i sygnalizuje stan na latarni świetlnej kolorem zielonym wagę prawidłową, pomarańczową worek przeważony, natomiast czerwonym z sygnałem dzwiękowym  worek niedoważony. Wszystkie dane trafiają jednocześnie złączem RS do komputera razem z danymi z wagi głównej wysyłającej stany naważek poszczególnych surowców w skrócie - System Zakładowej Kontroli Procesu Produkcji