Cennik

Linia technologiczna SWK-10t/h

W skład instalacji wchodzi:    1. Mieszalnik dwuwałowy 2W1000   2. Pakowaczka PT-10   3. Podajnik ślimakowy DC-4600 szt. 2  4. zasobnik buforowy 3,5m3  5. Sterowanie elektryczne i pneumatyczne  6. Waga główna 1000kg  7. Przepustnica pneumatycna  8. Instalacje  9. Konstrukcje, podesty, trapy, schody itp.  10.  Taśmociąg 5m  12. Waga kontrolna worków

Proces mieszania automatyczny - wybór programu i wpisanie ilości mieszań.

 170 tys. zł netto

 

Linia technologiczna SWK-15t/h

W skład linii wchodzi:     1. Mieszalnik dwuwałowy 2W1000  2. Pakowaczka PT-10   2 szt.  3. Podajnik ślimakowy DC-4600 2 szt.  4.  Zasobnik buforowy 3,5m3   5. Sterowanie elektryczne i pneumatyczne  6. Waga główna  1000kg  7. Przepustnica pneumatyczna  8. Instalacje  9. Waga kontrolna worków  10. Taśmociąg 5m  11. Zakładowy system kontroli procesu produkcji  12. Dozownik chemii budowlanej 2 szt.  13. Konstrukcja nośna, skręcana pod trzy silosy Z-60  14. Zabudowa silosa głównego płytą warstwową  15. Czujniki poziomu 3 szt.

Proces mieszania automatyczny - wybór programu i wpisanie ilości mieszań

 250 tys. zł netto

 

Linia technologiczna SWK - 20t/h

 

W skład instalacji wchodzi:  1. Mieszalnik dwuwałowy 2W1500  2. Pakowaczka PT-10 2 szt.  3. Podajnik slimakowy DC-5000 3 szt.  4. Zasobnik buforowy 4,5m3  5. Sterowanie elektryczne i pneumatyczne  6. Waga główna 1500kg  7. Przepustnica pneumatyczna 3 szt. 8. Instalacja  9. Waga kontrolna worków  10. Tasmociąg 7m  11. Komora formująco-czyszcząca worki  12. Dozownik chemii budowlanej  2 szt.  13. Konstrukcja nośna, skręcana pod trzy silosy z-60  14. Zabudowa silosa głównego płytą warstwową  15. Czujnik poziomu 7 szt. 16. Mieszalnik chemii budowlanej 1W500 17. Podajnik uzupełniający dozownik chemii 2 szt.  18.  Zakładowy system kontroli procesu produkcji.

Proces mieszania automatyczny - wybór programu i ilości mieszań 

  300 tys. zł netto

 

Mieszalnikdwuwałowy 2W1000

                 45 tys. zł netto

 

Mieszalnik dwuwałowy 2W1500

 

                 55 tys. zł netto

Pakowaczka turbinowa PT-10

 

             16 tys. zł. netto

Podajnik ślimakowy DC

                 7 tys. zł neto

Podajnik kubełkowy PK-15/15

                       18 tys. netto

Podajnik taśmowy 0,5/5m

                  7,5 tys. zł netto

Zasobnik buforowy 3,5m3

 

               5 tys. netto

 Przepustnica z napędem pneumatycznym DN 200

                  3,8 tys. zł netto

 

Szafa sterownicza SS-06

 

 20 tys. zł netto

 

Waga mieszalnika SE-02                                    10 tys. zł netto

Waga kontrolna worków B-150                           6 tys. zł netto

System Kontroli Procesu Produkcji             20 tys. zł netto

Odpylacz stanowiskowy  OP-2200                 5 tys. zł netto

Centralny odpylacz pulsacyjny OP-5500      17 tys. zł. netto

Komora formująco-czyszcząca worki                8 tys. zł netto