konstrukcje stalowe

Produkty › konstrukcje stalowe

Wykonawstwo konstrukcji stalowych pod zabudowę linii technologicznych. Konstrukcje wsporcze pod silosy, podesty robocze, systemy komunikacji, mocowania zasuw silosowych i mocowań przenośników ślimakowych, związane z budową linii technologicznych.

Konstrukcje skręcane lub spawane na miejscu instalacji.

konstrukcje stalowe